Kesk- ja kõrgepingeseadmed

Jaotusseadmed, lülitid, sularid 

(heakskiidetud Elektrilevi poolt)

Sisepaigaldus koormuslahklüliti

12-24 kV

Mastivõimsuslüliti 12-24-38 kV

630A  

Mastivõimsuslüliti seadmekapp

Ajam + RTU 

Sularialus
12-24-36 kV

 

Mõõtetrafod (heakskiidetud Elektrilevi poolt)

GSE pingetrafod

12-24-36 kV

GBEI pingetrafod (metallkest)

12-24-36-52 kV

VEF pingetrafo (välis)

12-24-36 kV

UGE pingetrafo

12-24-36 kV

UGECAK pingetrafo (metallkest)

12-24 kV

UGEF pingetrafo (välis)

12-24-36 kV

GIS voolutrafo

12-17.5-24 kV

GIF voolutrafo (välis)

12-24-52 kV

IGW voolutrafo

12-24 kV

IGWF voolutrafo (välis)

12-24 kV

Trafod (jaotus, jõutrafod, kuiv- või õli isolatsiooniga)

Vaiku valatud kuivad jõutrafod

Ao-Ak kaod  

Vaiku valatud kuivad jõutrafod

Co-Bk kaod    

Hermeetiliselt suletud õlitrafod

Bo-Ak kaod   

Vaiku valatud kuivad jõutrafod

Bo-Bk kaod   

Hermeetiliselt suletud õlitrafod

Ao-Ak kaod   

Hermeetiliselt suletud õlitrafod

Bo-Bk kaod  

Hermeetiliselt suletud õlitrafod

Eo-Bk kaod   

Hermeetiliselt suletud õlitrafod

Eo-Dk kaod  

Isolaatorid, liigpingepiirikud, klemmid

Tugiisolaatorid (välis)

6-12-24-36 kV


Liigpingepiirik (välis)

6-12-24-36 kV  


Tugiisolaator (sise)

6-12-24 kV


Liigpingepiirik (sise)

6-12-24 kV 


Liigpingepiirik (välis)

110 kV 


Alajaama klemmid

36-110 kV 


Alajaama torulatid

110-330 kV